Efter blästring kan behandlingen antingen ske med en betande

grundfärg för optimal vidhäftning mellan stål och ytfärg. Denna

kan läggas på i ett eller flera lager för att ge ökad

motståndskraft mot vind, regn, aggressiva miljöer och mot

mekaniskt slitage.