Välkommen till Guneverken.

Vi utför glaskuleblästring, zinksprutning och målning.

En god och väl utfärd underbehandling för korrosionsskydd är en god investering och ger extra livstid åt dina investeringar.

Blästring och målning ger ett gott korrosionsskydd under mer än 10 år, även i svåra miljöer.

Med mellanliggande zinksprutning ökas korrosionsskyddet till många tiotals är. Det blir en investering istället för bara en kostnad.

Guneverken arbetar för dig som vill ha varaktig ytbehandling av nytt och gammalt material. Vi har kunskapen och resurserna att ge högsta korrosionsskydd för nya produkter och restaurera gammalt och ge det förnyat liv i årtionden framöver.

Vi gör blästring, zinksprutning och efterföljande målning i valfri kulör. Det förbättrar utseendet och ökar livslängden på stålkonstruktioner.