sandblasting-systems-category-image

Specialtillverkad zinktråd matas genom en spruta av ett reglerbart luft- eller el drivet matarverk. Vid munstycket smälts därefter tråden av en gaslåga. En kraftig ström av tryckluft finfördelar den smälta metallen och slungar partiklarna med stor hastighet mot arbetsstycket.

Tack vare tryckluften kyls både droppar och ytskikt.

Arbetsstycket värms därför vanligtvis inte mer än ungefär 200 grader.

Metoden ger en suverän ytbehandling som skyddar materialet i mänga år. Det går bra att måla den zinkade ytan, men den kan även lämnas som den är.